PROJEKT TERMOMODERNIZACJI SZKOŁY

Arrow
Arrow
Slider

Pow. użytkowa: 6.239m2
Kubatura: 26.350m3
Data: 2016
Lokalizacja: Wodzisław Śląski
Inwestor: publiczny
Współpraca: Pracownia Projektowa PROEKO

Projekt termomodernizacji miał za zadanie poprawę komfortu użytkowania budynku, komfortu cieplnego budynku i ograniczenia zużycia energii.
Prace termomodernizacyjne obejmowały kilka etapów: remont kotłowni, docieplenie stropodachów wszystkich segmentów obiektu, remont naświetli, remont elewacji oraz projekt nowej kolorystyki budynku szkoły.
Projekt elewacji powstał w konsultacji z zamawiającym.