współpraca

geodeta
Wieloletnie doświadczenie zawodowe zaowocowało współpracą ze specjalistami różnych dziedzin, dzięki temu przy realizacji projektów architektonicznych współpracuję z zaufanym zespołem specjalistów:

  • z uprawnionymi architektami, konstruktorami
  • z uprawnionymi geodetami (mapy do celów projektowych)
  • z rzeczoznawcami (opiniującymi dokumentacje projektowe)
  • z projektantami branży: wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacyjnej, gazowej
  • z kosztorysantem
  • z kierownikiem budowy
  • z firmą budowlaną

Pracuję w programach Autodesk: Revit (modelowanie 3D) i Autocad (2D).